logo mobile

MAJ-CZERWIEC 2016

20 lipca 2016

W maju i w czerwcu firma WSB Service Sp. z o.o. wzięła udział w dwóch dużych projektach dotyczących wykonania niezależnych od producenta inspekcji technicznych oraz przygotowania urządzeń transportu bliskiego do odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego na 32 turbinach wiatrowych na Farmie Wiatrowej Kozielice II w województwie zachodniopomorskim i Farmie Wiatrowej Iława II w województwie warmińsko-mazurskim dla firmy SGS Polska SP. z o.o.

Projekty obejmowały inspekcje elementów turbin wiatrowych w tym łopat, gondoli i obudowy piast oraz przygotowanie kompletnej dokumentacji potrzebnej do rejestracji i odbioru urządzeń dźwigowych i zbiorników ciśnieniowych przez UDT oraz asystę podczas badania odbiorczego urządzeń na 28 turbinach wiatrowych na Farmie Wiatrowej Kozielice II i 4 turbinach wiatrowych na Farmie Wiatrowej Iława II.


Wróć do Aktualności