logo mobile

Firma przyjazna otoczeniu

Środowisko naturalne- monitoring nietoperzy
W trosce o środowisko naturalne staramy się jak najmniej ingerować w okoliczne ekosystemy, dlatego między innymi prowadzimy monitoring przyrodniczy. Już na etapie planowania inwestycji przeprowadzamy rzetelne badania tak aby zaprojektować przedsięwzięcie w sposób optymalny, a zarazem zgodny z otaczającym go środowiskiem. Na naszych parkach wiatrowych prowadzimy monitoring chiropterofauny. Regularnie, co najmniej raz w miesiącu nasi specjaliści obserwują i badają aktywności nietoperzy na terenie farmy oraz w jej sąsiedztwie, określają wykorzystane przez nietoperze tereny farmy jako żerowiska oraz identyfikują trasy przelotu nietoperzy jak i kontrolują miejsca rozrodu i hibernacji.

Staże, inwestycja środków pozyskiwanych z Funduszy Unii Europejskiej.
Nasza firma od dłuższego czasu współpracuje z Urzędem Pracy. Dzięki wykorzystaniu środków z Unii Europejskiej przyjmujemy na staż młode osoby, które chcą rozwijać i szkolić swoje umiejętności w zakresie prowadzonej przez nas działalności. Dzielimy się swoim doświadczeniem i wiedzą oraz udostępniamy stażystom wszelkie środki niezbędne do wykonywania powierzonych im obowiązków. WSB Service wzięło udzial w unijnym projekcie „Z nami po pracę.”

W ramach projektu „AKADEMIA OZE” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nasi pracownicy brał udział i ukończył szkolenie: Odnawialne źródła energii i ich znaczenie dla MŚP.

Wsparcie gospodarki lokalnej
WSB Service wspiera gospodarkę lokalną inwestując w miejscowe firmy. Zatrudniamy specjalistów mieszkających w pobliżu farmy, wszelkie działania wychodzące poza naszą kompetencję czy poza zakres naszych obowiązków zlecamy w pierwszej kolejności podwykonawcom, których firmy mają siedzibę w pobliżu farmy wiatrowej.

Zatrudniamy wykwalifikowanych pracowników, posiadających niezbędne uprawnienia oraz certyfikaty. Jako profesjonalna firma dbamy o poziom wyszkolenia naszych pracowników, uaktualniamy i organizujemy potrzebne szkolenia, kursy ścisle dopasowane do wykonywanych przez nich obowiązków.