logo mobile

Zarządzanie handlowe

Dla prawidłowości funkcjonowania parku wiatrowego równie ważne jak zarządzanie techniczne jest zarządzanie handlowe, które obejmuje między innymi kontrolę miesięcznej produkcji, opracowanie prognoz mocy i produkcji energii, obsługę Zielonych Certyfikatów, raporty roczne, kontrole dyspozycyjności oraz obsługę ubezpieczeń.
Stawiamy na wysoką jakość wykonywanych przez nas usług oraz zadowolenie klienta ze współpracy z nami. Dlatego starannie dobieramy naszych pracowników, zarówno biurowych, jak i techników do obsługi obiektów na miejscu w parku wiatrowym.

Kontrola miesięcznej produkcji

Porównujemy miesięczną ilości wyprodukowanej energii z wyliczeniami danego operatora systemu elektorenergetycznego/operatora infrastruktury sieciowej oraz kontrolujemy ich prawidłowości.

Prognozy mocy i produkcji energii

Opracowujemy prognozy mocy i produkcji energii w oparciu o dane meteorologiczne, na potrzeby Operatorów Sieci.

Obsługa Zielonych Certyfikatów

Przygotowujemy wnioski i załączników do URE  o wystawienie Świadectw Pochodzenia  tzw. Zielonych Certyfikatów.

Raporty roczne

Opracowywujemy roczne zestawienia uwzględniając przychody uzyskane ze świadectw pochodzenia jak również sprzedaży wyprodukowanej energii.

Kontrola dyspozycyjności

Kontrolujemy dla parku wiatrowego dyspozycyjność rzeczywistą z gwarantowaną na koniec okresu rozliczeniowego.

Obsługa ubezpieczeń

Zajmujemy się doradztwem oraz pośrednictwem w sprawie optymalnego ubezpieczenia elektrowni. Koordynujemy działania między firmą ubezpieczeniową, a firmą zajmującą się naprawą szkody. Określamy również finansowe skutki awarii. W razie potrzeby i po uprzedniej konsultacji nasza firma wyszukuje i oszacowuje nowe oferty ubezpieczeniowe i przygotowuje niezbędne formalności związane ze sporządzeniem i podpisaniem nowej umowy ubezpieczeniowej.